Četrtek, 15. November 2018

Fast Font

Število otrok in mladostnikov sprejetih v zavod - po odločbi centra za socialno delo

Leto Vrednost
2005 340
2006 334
2007 339
2008 333
2009 332
2010 331
2011 313
2012 324
2013 326
2014 312
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS
Opomba h kazalniku: Center za socialno delo sme sam ali v sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža njegov zdrav osebnostni razvoj (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 121. člen).

 

 

Izvoz podatkov v Excel