Nedelja, 18. November 2018

Fast Font

Število prejemnikov izredne denarne socialne pomoči za obdobje, glede na tip družine in število otrok

Enostarševska družina
Leto Skupaj 1 otrok 2 otroka 3 otroci 4 ali več otrok
2002 138 89 35 12 2
2003 222 145 61 13 3
2004 237 159 65 13 0
2005 272 175 82 14 1
2006 277 200 68 9 0
2007 198 134 50 9 5
2008 256 182 59 15 0
2009 272 173 73 22 4
2010 237 170 49 16 2
2011 177 111 48 14 4
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opis kazalnika: Po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih je izredna denarna socialna pomoč, kot posebna oblika denarne socialne pomoči, namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se za obdobje od 3 do 6 mesecev (MDDSZ).
      
Dvostarševska družina
Leto Skupaj 1 otrok 2 otroka 3 otroci 4 ali več otrok
2002 141 61 47 24 9
2003 182 82 60 30 10
2004 208 90 81 26 11
2005 219 87 96 26 10
2006 160 62 65 21 12
2007 146 66 49 19 12
2008 248 121 95 24 8
2009 162 72 60 17 13
2010 199 98 64 19 18
2011 145 65 54 17 9
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opis kazalnika: Po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih je izredna denarna socialna pomoč, kot posebna oblika denarne socialne pomoči, namenjena kritju izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se za obdobje od 3 do 6 mesecev (MDDSZ).

 

Izvoz podatkov v Excel