Četrtek, 13. December 2018

Fast Font

Delež učencev, ki se niso udeležili šole v naravi

Leto Vrednost
2004 0,63
2005 0,61
2006 0,61
2007 0,58
2008 9,4
2009 11,21
2010 10,2
2011 8,0
2012 7,7
2013 5,47
2014 7,6
2015 7,0
2016 12,9
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na začetek šolskega leta.

 

Izvoz podatkov v Excel