Četrtek, 13. December 2018

Fast Font

Število posvojenih otrok, ki so bili pred tem v rejništvu

Leto Vrednost
2004 5
2005 8
2006 4
2007 4
2008 9
2009 11
2010 7
2011 8
2012 9
2013 2
2014 11
2015 2
2016 12
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na vsa zaključena rejništva v posameznem letu.

 

Izvoz podatkov v Excel