Nedelja, 31. Maj 2020

Fast Font

OSTALE POMEMBNE TEME S PODROČJA POLOŽAJA INVALIDSKEGA VARSTVA

IRSSV sodeluje v mednarodnem projektu SKILL ASSESSMENT - People with learning disabilities in the labour market, ki je financiran v okviru programa Vseživljenjsko učenje (akcija Leonardo da Vinci Partnerstva).

Projekt koordinira neprofitna mednarodna organizacija CEIPES iz Palerma, vanj pa je vključenih 11 partnerjev iz 10 različnih držav (Velika Britanija, Turčija, Nemčija, Bolgarija, Madžarska, Poljska, Italija, Češka, Avstrija in Slovenija). Skupaj s partnerji bomo pripravili enoten model ocenjevanja veščin ljudi z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela, na podlagi katerega se jim lahko priporoči primerno zaposlitev oz. program usposabljanja. Pred tem bomo pregledali literaturo in ustaljene prakse na tem področju v vsaki od partnerskih držav. Orodje bomo tekom projekta tudi testirali in ga ustrezno prilagodili, postopek razvoja pa bo dokumentiran in bo v pomoč tudi pri razvoju podobnih orodij za druge ciljne skupine. 

logo  VZU  

Priprava izhodišč za spremljanje podatkov varstveno delovnih centrov

Pripravili smo analizo z naslovom Priprava izhodišč za spremljanje podatkov varstveno delovnih centrov, ki obsega sočasen pregled obstoječih podatkovnih zbirk s področja delovanja varstveno delovnih centrov ter nacionalnih in mednarodnih potreb po tovrstnih podatkih.

Na podlagi pregleda ugotavljamo, da je to področje podatkovno neurejeno in izrazito podhranjeno. Predlagamo vzpostavitev sistematičnega spremljanja, pri tem pa se zavzemamo za individualizirano beleženje podatkov, ki bo omogočilo dobro podatkovno oporo za pripravo celovite analize stanja na področju delovanja varstveno delovnih centrov.

VDC vsebine spremljanja

Zaključni dogodek projekta Skill Assessment

V preteklem tednu smo na IRSSV gostili partnerje mednarodnega projekta Skill Assessment; obiskalo nas je kar 48 projektnih partnerjev iz desetih držav. Intenzivnemu projektnemu sestanku je sledil ogled prestolnice, med katerim je partnerje sprejel in pozdravil župan Zoran Janković.

V četrtek, 18. junija, smo pripravili zaključni dogodek projekta. V uvodnem delu smo predstavili delo na projektu v preteklih dveh letih in model ocenjevanja veščin ljudi z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela. Pozdravila nas je tudi predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ga. Saša Mlakar. Sledilo je neformalno druženje in mreženje slovenskih in tujih partnerjev, v popoldanskem delu pa še ogled Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soče, kjer so nam prijazno omogočili tudi ogled Doma IRIS.

 

Sestanek za projekt Skill Assessment

V maju 2014 smo se udeležili drugega sestanka v okviru mednarodnega projekta Skill Assessment, ki je potekal v turškem mestu Yozgat. Na sestanku smo naredili pregled do sedaj opravljenega dela ter pričeli s pripravo orodja za ocenjevanje veščin oseb z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela. Orodje bo pripravljeno predvidoma novembra, ko bo potekal tudi naslednji sestanek na Češkem in Poljskem.

slika

 VZU

Deli

Sestanek za projekt Skill Assessment

Tretji sestanek v okviru mednarodnega projekta Skill Assessment je potekal v Ostravi na Češkem in v Rybniku na Poljskem. Na sestanku smo s predstavniki držav partneric pregledali do sedaj opravljeno delo, uskladili orodje za ocenjevanje veščin oseb z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela, dorekli časovni plan in ostale organizacijske in vsebinske podrobnosti testiranja orodja v praksi in evalvacije le tega. Naslednje srečanje bo marca 2015 v Nemčiji.

Nekaj utrinkov s Češke...

slika1

.. in Poljske:

slika2

 

Deli

Skill Assessment

V septembru 2013 smo v okviru programa Vseživljensko učenje akcije Leonardo da Vinci partnerstva pričeli z izvajanjem novega projekta z naslovom SKILL ASSESSMENT (People with Learning Disabilities in the Labour Market).

V projekt, ki ga koordinira neprofitna mednarodna organizacija CEIPES iz Palerma, je vključenih 11 partnerjev iz 10 različnih držav (Velika Britanija, Turčija, Nemčija, Bolgarija, Madžarska, Poljska, Italija, Češka, Avstrija in Slovenija).

Tekom projekta bomo skupaj s partnerji pripravili enoten model ocenjevanja veščin ljudi z intelektualno oviranostjo in težavami pri učenju pri prehodu na trg dela. Uvodni sestanek projekta je potekal v decembru v Palermu.

Palermo

 VZU

  

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci