Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Strokovni svet

Strokovni svet Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo

26. 9. 2017 je bila konstitutivna seja sedmega sklica Strokovnega sveta IRSSV.

Strokovni svet sestavljajo (po abecednem vrstnem redu): Lina Berlot, dr. Urban Boljka, dr. Mateja Černič, dr. Polona Dremelj, Katarina Ficko, Aleš Istenič, mag. Barbara Kobal Tomc, Nadja Kovač, Urška Lindav Štepic, mag. Mateja Nagode, dr. Tamara Narat, dr. Andreja Rafaelič, Jasmina Rosič, mag. Simona Smolej Jež, Nina Topolovec, mag. Martina Trbanc, Jernej Trebežnik, Magdalena Žakelj Cuder, mag. Vid Žiberna.

Predsednica strokovnega sveta IRSSV: mag. Martina Trbanc

Namestnica predsednice strokovnega sveta IRSSV: mag. Simona Smolej Jež

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci