Nedelja, 25. Avgust 2019

Fast Font

Strokovni svet

Strokovni svet Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo

26. 9. 2017 je bila konstitutivna seja sedmega sklica Strokovnega sveta IRSSV.

Strokovni svet sestavljajo (po abecednem vrstnem redu): dr. Urban Boljka, dr. Polona Dremelj, Oliver Ilievski, mag. Barbara Kobal Tomc, Lea Lebar, Urška Lindav, mag. Mateja Nagode, dr. Tamara Narat, Sanel Ramović, Jasmina Rosič, mag. Simona Smolej Jež, Nina Topolovec, mag. Martina Trbanc, Nejc Vidrih, dr. Romana Zidar, mag. Vid Žiberna.

Predsednica strokovnega sveta IRSSV: mag. Martina Trbanc

Namestnica predsednice strokovnega sveta IRSSV: mag. Simona Smolej Jež

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci