Sobota, 29. Februar 2020

Fast Font

Spremljanje položaja otrok in družine

Temeljna dejavnost Otroške opazovalnice je celovito in sistematično spremljanje položaja in kakovosti življenja otrok v Sloveniji in, na podlagi tako pridobljenih podatkov, oblikovanje predlogov za izboljšanje njihovega položaja. Na tem področju so bile v okviru inštituta izvedene številne študije in raziskave usmerjene na posamezna področja življenja otrok.

Predpogoj za izvajanje analiz stanja in spremljanja učinkov politike in ukrepov, ki jih izvaja država v odnosu do otrok, je dostop do podatkov o otrocih. Pomembno je, da so podatki zbrani na enem mestu in da so oblikovani na način, ki obravnava otroka kot enoto analize in ne kot del drugih kategorij (npr. družine ali pa institucij, kot so vrtec, šola, ipd.); le tako lahko pridobimo uvid v celovito sliko o položaju otrok v Sloveniji in o njihovih relevantnih potrebah, ki niso zadovoljene v zadostni meri. V ta namen smo oblikovali spletno bazo podatkov o otrocih. Baza predstavlja bogato podatkovno knjižnico in je namenjena širši javnosti oziroma vsem, ki jih zanima področje kakovosti življenja otrok.

Nadgradnjo baze predstavlja spletno orodje IRSSV Indeks blaginje otrok (IBO), ki omogoča podatkovno zgoščeno in teoretsko utemeljeno spremljanje za otroke pomembnih družbenih področjih z eno samo vrednostjo, kar olajša oceno položaja otrok, omogoča časovno in mednarodno primerjavo. IBO tako ponuja bolj učinkovito identifikacijo problemov na družbenih področjih, pomembnih za otroke ter posledično lažje in ustrezejše načrtovanje javnih politik. Oblikovan je za 27 evropskih držav.

Ker IBO vselej prikazuje povprečne vrednosti za Slovenijo, smo v želji odgovora na vprašanje, kako velike so razlike v blaginji otrok v slovenskih statističnih regijah, pripravili še regijski indeks blaginje otrok (RIBO) ter njegovo spletno upodobitev nadgradili z dodatnimi sodobnimi mednarodno uveljavljenimi metodami prikazovanja podatkov.

Novice

POLOŽAJ OTROK V SLOVENIJI IN PREDSTAVITEV INDEKSA BLAGINJE OTROK - Strokovni posvet

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo organizirata strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok, ki bo v četrtek, 19. 4. 2018 ob 9.00, v Kreativnem centru Poligon, Tobačna ulica 5, Ljubljana.

Na posvetu si bomo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja: Kakšen je položaj otrok v Sloveniji danes v primerjavi z njihovim položajem pred desetletjem? Kako je na spremembo položaja vplivala gospodarska kriza in varčevalni ukrepi? V kakšnih razmerah živijo otroci v Sloveniji v primerjavi z otroki v drugih evropskih državah?

Vabilo in program

Zaradi organizacije posveta so prijave obvezne. Prijavite se na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. najkasneje do torka, 17. 4. 2018 oziroma do zapolnitve prostih mest.

 

Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine

V letu 2015 smo na IRSSV opravili raziskavo Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine.

Gre za nadaljevanje študije iz leta 2008, ko smo v okviru analize, podobno kot v lanskem letu, prav tako pridobili vpogled v položaj družin prejemnic otroškega dodatka do vključno petega dohodkovnega razreda in njihovih otrok. V aktualnem poročilu nas je zanimalo naslednje:
- položaj staršev in otrok po različnih kazalnikih kakovosti življenja in blaginje v letu 2015;
- spremembe, ki so se, upoštevaje različna področja življenja družin z otroki, zgodile v obeh časovnih točkah izvedbe raziskave;
- kompleksnost pojava, saj smo dohodkovno dimenzijo kombinirali z nedohodkovnimi dimenzijami, kot sta materialni in nematerialni vidik.

Ključen prispevek naloge k obstoječim študijam s tega področja je pridobitev mikro uvida v problematiko revščine družin z otroki. Upoštevanje »glasu« preučevane ciljne populacije daje interpretacijam pojava revščine potrebno širino, saj poglablja in dopolnjuje znanje, ki je pri nas pogosto osredotočeno na makro raven preučevanja.

Zajeli smo subjektivni pogled družin z otroki na njihovo situacijo, kar zadeva njihov odnos do razlogov za obstoj revščine, shajanja z dohodki in preživetvenih strategij, ki jih uporabljajo, ter posledic življenja v revščini. V sklepnem delu poročila smo pripravili tudi priporočila in predloge za izboljšanje stanja na tem področju.

revscina

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci