Sreda, 8. December 2021

Fast Font

Zemljevid pomoči na domu po slovenskih občinah

Analize izvajanja storitve pomoči na domu opravlja od leta 2007 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo v skladu z vsakoletnim Programom dela in razvoja inštituta. Naročnik analiz, katerih sestavni del je tudi pregled izvajalcev po občinah je Ministrvo za delo, družino in socialne zadeve, s katerim sooblikujemo vsebino in usklajujemo delo.

 

Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/2007, 23/2007 popr., 41/2007 popr., 114/06 - ZUTPG, 71/08 - ZUTPG, 73/08 - ZUTPG) predstavlja eno izmed socialnovarstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

 

Ponudnika POMOČI NA DOMU v okviru javne službe lahko najdete s pomočjo:

  • zemljevida (1. korak - izberete regijo, 2. korak - izberete občino)
  • seznama občin pod zemljevidom

osrednjeslovenska zasavska pomurska podravska Savinjska Koro?ka Goriska Notranjsko-kraska Obalno-kra?ka Spodnjeposavska Gorenjska Jugovzhodna ​ 

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci