Sreda, 8. December 2021

Fast Font

EVALVACIJA PILOTNIH PROJEKTOV S PODROČJA DOLGOTRAJNE OSKRBE

V obdobju 2018–2020 v Sloveniji poteka projekt Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona za dolgotrajno oskrbo. Aktivnosti potekajo v treh pilotnih okoljih, ki so bila izbrana na javnem razpisu (JR 2018): urbano pilotno okolje Celje, semi-ruralno pilotno okolje Dravograd in ruralno pilotno okolje Krško.

Ključni cilji javnega razpisa so:

1. testiranje orodja in postopkov za oceno upravičenosti do DO (vloga, ocenjevalna lestvica, osebni in izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti);
2. testiranje novih storitev in integrirane obravnave uporabnika v domačem okolju;
3. testiranje novih storitev in mehanizmov podpore izvajalcem neformalne oskrbe in formalne oskrbe za izvedbo kakovostne in varne obravnave;
4. testiranje koordinacijskih mehanizmov in vzpostavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega in zdravstvenega varstva ter na novo vzpostavljenimi vstopnimi točkami s ciljem zagotavljanja integrirane storitve za uporabnika;
5. testiranje elektronskega dokumentiranja postopkov od ocene upravičenosti do beleženja izvajanja storitev.

Naročnik pilotnih projektov je Ministrstvo za zdravje, ki je obenem tudi naročnik Evalvacije pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe (JN 2018). Slednjo od januarja 2019 do decembra 2020 izvajamo konzorcijski partnerji: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, in Inštitut za ekonomska raziskovanja.

Končni cilj evalvacije je priprava splošne ocene izvedbe pilotnih projektov, s katerimi izvajalci pilotnih projektov preizkušajo nove metode, postopke, mehanizme in storitve na področju dolgotrajne oskrbe, ter spremljanje učinkov na ljudi. Ciljne skupine so uporabniki in njihovi neformalni oskrbovalci, zaposleni v pilotnih okoljih in drugi deležniki s področja dolgotrajne oskrbe.

V okviru evalvacije vrednotimo doseganje ciljev kot so bili definirani z javnim naročilom za izvedbo evalvacije. Na podlagi končne skupne evalvacije bomo naročniku predlagali utemeljene rešitve v smislu izbora instrumentov in orodij, načrtovanja postopka, izvajanja izobraževanj, novih storitev in koordinirane ter integrirane obravnave, ki bodo pripomogle k oblikovanju ustreznih rešitev na področju integrirane dolgotrajne oskrbe.

 Slika 1: Cilji evalvacije

Cilji DO

Glede morebitnih vprašanj ali dodatnih informacij v zvezi s projektom smo vam na voljo na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Logo EU socialni sklad brez roba nalepkelogo eva do

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci