Sreda, 8. December 2021

Fast Font

EVALVACIJA PROJEKTA PREOBLIKOVANJE OBSTOJEČIH MREŽ TER VSTOP NOVIH IZVAJALCEV ZA NUDENJE SKUPNOSTNIH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAREJŠE

Evalvacijska skupina, ki jo sestavljamo Inštitut RS za socialno varstvo kot vodilni partner ter sodelujoča partnerja Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in Inštitut za ekonomska raziskovanja, za naročnika Ministrstvo za zdravje od februarja 2020 do oktobra 2022, izvaja evalvacijo projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Projekt se odvija v petih različnih okoljih: Koper, Maribor, Poljčane, Ptuj in Tržič.

Evalvacija bo služila pripravi splošne ocene izvedbe projekta, s katerim bodo izvajalci projektov razvijali nove storitve v skupnosti in prilagajali ter oblikovali obstoječe mreže institucionalnega varstva, omogočali vstop novih izvajalcev oz. poklicev za zagotavljanje skupnostnih storitev in programov za starejše. Ugotovitve evalvacije bodo pripomogle k oblikovanju ustreznejših rešitev na področju zagotavljanja integrirane dolgotrajne oskrbe za starejše.

Projekti, ki so predmet evalvacije, v izvajanje aktivnosti vključujejo osebe stare več kot 65 let. Zanje bomo v okviru evalvacije predvsem preverjali spremembo kakovosti življenja tekom vključenosti v projekt. Spremljali bomo tudi neformalne oskrbovalce vključenih uporabnikov, predvsem njihovo obremenjenost z oskrbovanjem. Zanimala nas bo izkušnja zaposlenih oseb v projektu z izvajanjem projektnih aktivnosti ter vpliv na kakovost njihovega delovnega življenja. Zaposleni (predvsem koordinatorji integrirane oskrbe) bodo aktivno sodelovali tudi z drugimi deležniki, pomembnimi za zagotavljanje integrirane oskrbe in usklajenega delovanja (občine, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na tem področju, društva in podobne organizacije). Z vidika evalvacije nas bo zanimala njihova izkušnja s projektom ter predvsem sprememba njihove ocene o zrelosti okolja za integrirano oskrbo.

Glede morebitnih vprašanj ali dodatnih informacij v zvezi s projektom smo vam na voljo na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Logo EU socialni sklad brez roba nalepkeIRSSV Mreze logo barvni1 1

Projekt in evalvacijske aktivnosti projekta se izvajajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe: 9.2 »Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa«, specifičnega cilja: 9.2.1 »Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«.

Novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci