Sreda, 8. December 2021

Fast Font

Projekt SCIROCCO Exchange

 

 

logo novaverzi bela     sciroccologo   

 

  eulogo

 

Na Inštitutu RS za socialno varstvo smo 1. 1. 2019 začeli izvajati drugi del mednarodnega projekta SCIROCCO Exchange (2019-2022), ki ga sofinancira Evropska unija in v katerem sodeluje devet evropskih držav. Projekt je namenjen razvoju integrirane oskrbe na lokalni ravni, v Sloveniji tako v projektu sodelujejo deležniki s področja integrirane oskrbe v občini Trbovlje.

Do sedaj so v sklopu projekta potekale številne aktivnosti, in sicer začetni posvet partnerjev projekta v Luksemburgu, nadgradnja Zrelostnega modela integrirane oskrbe SCIROCCO in razširitev ocenjevalnega orodja, prevod ocenjevalnega orodja v jezik držav partneric, srečanje partnerjev na Slovaškem ter izvedba ocenjevanja zrelosti okolja. Sočasno so se odvijale tudi druge aktivnosti (npr. predstavitve na konferencah, kongresih) z namenom širjenja znanja in izkušenj projekta SCIROCCO Exchange. Na spletu partnerji projekta sooblikujemo tudi stičišče znanja, kjer bodo na enem mestu zbrani relevantni dokumenti in literatura s področja integrirane oskrbe in katerega namen je maksimirati vrednost že obstoječih znanj in izkušenj, ki jih imajo na področju integrirane oskrbe, različne države, regije in organizacije.

Za naše lokalno okolje smo ocenjevalno orodje prevedli v slovenski jezik. S pomočjo orodja so v Trbovljah pomembni deležniki na področju integrirane oskrbe izvedli samooceno pripravljenosti okolja za integrirano oskrbo, v nadaljevanju pa smo na podlagi prejetih ocen izvedli tudi delavnico, kjer smo skupaj z deležniki identificirali ključne izzive s katerimi se v okolju soočajo pri njenem uvajanju in izvajanju.

 

Ključna aktivnost projekta v letu 2021 bo izvedba prenosa znanja med državami, ki sodelujemo v projektu. V sklopu tega procesa načrtujemo, da bodo partnerji iz Španije in Škotske z različnimi aktivnostmi predstavili dobre prakse ter načine uvajanja in izvajanja integrirane oskrbe v njihovih okoljih, kar bo potencialno lahko pripomoglo tudi k učinkovitejšemu uvajanju integrirane oskrbe tudi pri nas.

 

Več o projektu na uradni strani: www.sciroccoexchange.com ali na Twitterju2 27646 twitter logo png transparent background logo twitter png.png 

                    

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci