Kdo smo

DIREKTORICA

 

mag. BARBARA KOBAL TOMC, univ. dipl. soc.
E-pošta: barbara.kobal@irssv.si 

TAJNIŠTVO 

 

MOJCA KURENT, univ. dipl. ekon.
poslovna sekretarka VII/1 
E-pošta: mojca.kurent@irssv.si 

 

RAZISKOVALNO PROJEKTNI ODDELEK
VODJA ODDELKA

 

mag. MARTINA TRBANC, univ. dipl. soc.
razvojna sodelavka
E-pošta: martina.trbanc@irssv.si

RAZISKOVALCI

 

dr. JERNEJ BERZELAK, univ. dipl. soc.
strokovno raziskovalni sodelavec
E-pošta: nejc.berzelak@irssv.si

dr. URBAN BOLJKA, univ. dipl. soc.
strokovno raziskovalni sodelavec
E-pošta: urban.boljka@irssv.si

dr. MATEJA ČERNIČ, univ. dipl. soc.
višja raziskovalka z magisterijem
E-pošta: mateja.cernic@irssv.si

dr. POLONA DREMELJ, univ. dipl. soc
strokovno raziskovalna sodelavka
E-pošta: polona.dremelj@irssv.si

KATARINA FICKO MAUCH, univ. dipl. soc. del.
višja raziskovalka
E-pošta: katarina.ficko@irssv.si

ALEŠ ISTENIČ, mag. soc.
raziskovalec
E-pošta: ales.istenic@irssv.si

KATJA JEZERŠEK, mag. etn. in kult. antrop.
raziskovalka
E-pošta: katja.jezersek@irssv.si

dr. ANDRAŽ KAPUS, univ. dipl. soc. del.
višji raziskovalec
E-pošta: andraz.kapus@irssv.si

NADJA KOVAČ, univ. dipl. soc.
višja raziskovalka
E-pošta: nadja.kovac@irssv.si

URŠKA LINDAV ŠTEPIC, univ. dipl. geog., mag. manag.
višja raziskovalka
E-pošta: urska.lindav@irssv.si

ŽANA MARUŠIČ, dipl. soc.
strokovna sodelavka
E-pošta: zana.marusic@irssv.si 

dr. TAMARA NARAT, univ. dipl. soc.
višja raziskovalka z magisterijem
E-pošta: tamara.narat@irssv.si

dr. MOJCA NEMGAR, univ. dipl. pol.
raziskovalka
E-pošta: mojca.nemgar@irssv.si

MARUŠA PETRIČ, dipl. družb. inf.
strokovna sodelavka
E-pošta: marusa.petric@irssv.si

SAMO PIREC, dipl. soc. del.
strokovni sodelavec
E-pošta: samo.pirec@irssv.si

dr. ANDREJA RAFAELIČ, univ. dipl. soc. del. 
strokovno raziskovalna sodelavka
E-pošta: andreja.rafaelic@irssv.si

mag. SIMONA SMOLEJ JEŽ, dipl. soc. del.
razvojna sodelavka
E-pošta: simona.smolej@irssv.si

MAJA ŠKAFAR, univ. dipl. komun.
višja raziskovalka
E-pošta: maja.skafar@irssv.si

KAJA ZORAN, dipl. soc. del.
strokovna sodelavka
E-pošta: kaja.zoran@irssv.si

mag. VID ŽIBERNA, univ. dipl. kom.
višji raziskovalec z magisterijem
E-pošta: vid.ziberna@irssv.si

 
IZVEDENSKI ODDELEK
VODJA ODDELKA

 

KATRIN MODIC, univ. dipl. ing. kem. tehn.
samostojna razvijalka in razvojna sodelavka
E-pošta: katrin.modic@irssv.si

IZVEDENCI

 

dr. FRANCI DAGARIN, dipl. psih. ter. 
samostojni razvijalec
E-pošta: franci.dagarin@irssv.si

TAMARA DOBERŠEK GOMBOC, mag. kult. in antr.
samostojna razvijalka
E-pošta: tamara.dobersek-gomboc@irssv.si

NASTJA FAJDIGA IVANUŠA, univ. dipl. soc. del.
samostojna razvijalka
E-pošta: nastja.fajdiga-ivanusa@irssv.si

ANDREJA HLEB, univ. dipl. soc.
samostojna razvijalka
E-pošta: andreja.hleb@irssv.si

ANJA KELENC, univ. dipl. soc. del.
samostojna razvijalka
E-pošta: anja.kelenc@irssv.si

LIDIJA KNAVS, univ. dipl. soc. del.
višja razvijalka
E-pošta: lidija.knavs@irssv.si

MOJCA REŠEK, mag. superviz., os. in org. svet.
višja razvijalka
E-pošta: mojca.resek@irssv.si 

KARLA VIDMAR, univ. dipl. soc. del.
samostojna razvijalka
E-pošta: karla.vidmar@irssv.si

LUKA ZUPAN, mag. kin.
samostojni razvijalec
E-pošta: luka.zupan@irssv.si

SLADJANA ZARIĆ, univ. dipl. soc. del.
samostojna razvijalka
E-pošta: sladjana.zaric@irssv.si 

 

SLUŽBA ZA SPLOŠNE ZADEVE

 

JANJA HORVAT, dipl. kult.
svetovalka VII/1 (II)
E-pošta: janja.horvat@irssv.si

KRISTINA KOBE, univ. dipl. kult. in soc. antr.
samostojna strokovna delavka VII/2 (I)
E-pošta: kristina.kobe@irssv.si

BOŠTJAN SLATNAR, univ. dipl. soc.
koordinator projektov VII/2
E-pošta: bostjan.slatnar@irssv.si

JANA ŽNIDAR, univ. dipl. soc. del.
samostojna strokovna delavka VII/2 (III)
E-pošta: jana.znidar@irssv.si