Strokovni svet

Strokovni svet Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo

6. 11. 2019 je bila konstitutivna seja osmega sklica Strokovnega sveta IRSSV.

Strokovni svet sestavljajo (po abecednem vrstnem redu): dr. Berzelak Jernej, dr. Boljka Urban, dr. Černič Mateja, Doberšek Gomboc Tamara, dr. Franci Dagarin, dr. Dremelj Polona, Fajdiga Ivanuša Nastja, Ficko Mauch Katarina, Hleb Andreja, Horvat Janja, dr. Kapus Andraž, Kelenc Anja, Knavs Lidija, Kobe Kristina, Kovač Nadja, Kurent Mojca, Ledinek Matej, Lindav Štepic Urška, Modic Katarina, Marušič Žana, dr. Narat Tamara, dr. Nemgar Mojca, Petrič Maruša, Pirec Samo, dr. Rafaelič Andreja, Rešek Mojca, mag. Smolej Jež Simona, Slatnar Boštjan, Škafar Maja, mag, Trbanc Martina, Vidmar Karla, Zarić Sladjana, Zoran Kaja, Zupan Luka, mag. Žiberna Vid, Žnidar Jana

Predsednica strokovnega sveta IRSSV: mag. Martina Trbanc

Namestnik predsednice strokovnega sveta IRSSV: dr. Urban Boljka