Strokovni svet

Strokovni svet Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo

6. 11. 2019 je bila konstitutivna seja osmega sklica Strokovnega sveta IRSSV.

Strokovni svet sestavljajo (po abecednem vrstnem redu): dr. Berzelak Jernej, dr. Boljka Urban, dr. Černič Mateja, Doberšek Gomboc Tamara, dr. Dremelj Polona, Fajdiga Ivanuša Nastja, Ficko Katarina, Horvat Janja, dr. Kapus Andraž, Kobe Kristina, Kovač Nadja, Kukman Brudar Anita, Ledinek Matej, Lindav Štepic Urška, Lotokhova Darya, Modic Katarina, mag. Nagode Mateja, dr. Narat Tamara, Petrič Maruša, Pirec Samo, Prvulović Andjelka, dr. Rafaelič Andreja, Repovž Zdenka, Rožman Andraž, mag. Smolej Jež Simona, Slatnar Boštjan, Škafar Maja, mag, Trbanc Martina, Urbanc Anja, Vidmar Karla, Zarić Sladjana, Zoran Kaja, Zupan Luka, Žakelj Magdalena, mag. Žiberna Vid

Predsednica strokovnega sveta IRSSV: mag. Martina Trbanc

Namestnik predsednice strokovnega sveta IRSSV: dr. Urban Boljka