Pogrami za invalide

V okviru spremljanja izvajanja programov socialnega varstva spremljamo tudi izvajanje programov, ki so namenjeni invalidom, in sicer programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov: