Ostale pomembne teme s področja otrok in družine

Skupaj s partnerji iz Norveške, Belgije in Avstrije, smo sodelovali v mednarodnem projektu Inclusive Vocational Education and Specialised Tailor made Training (INVESTT). Osrednji namen projekta je bil ugotoviti, kako uporabiti izobraževalna orodja (metode, tehnike, oblike, itn.) pri vključevanju dijakov s posebnimi potrebami v večinski (mainstream) poklicno-izobraževalni sistem in jim izboljšati oziroma olajšati prehod iz šole na trg dela. Praktični cilj projekta je bil tako opremiti poklicne šole z informacijami in veščinami (izobraževalni program), ki pripomorejo k čim bolj uspešni pripravi in podpori vseh dijakov (tudi tistih s posebnimi potrebami) za vstop na trg dela.

Projekt se je odvijal od decembra 2012 do decembra 2015.

INVESTT je bil sofinanciran s strani Programa Leonardo Da Vinci (EU) za vseživljenjsko učenje.