Otroci, prikrajšani za normalno družinsko življenje

Otroci, prikrajšani za normalno družinsko življenje, so otroci, ki zaradi težav v odraščanju ali zaradi neugodnih pogojev ne morejo živeti pri starših. Gre za otroke, katerih starši so umrli, so neznani (najdenčki), so jih zapustili ali ne skrbijo zanje. V to kategorijo otrok sodijo tudi otroci, katerih staršem je sodišče z odločbo odvzelo starševske pravice, oziroma otroci, katerih starši zanemarjajo starševske pravice ali jih ne morejo izpolnjevati (so na prestajanju kazni, daljšem zdravljenju, kronično bolni itd.), ter otroci, katerih starši imajo neurejene medsebojne odnose (nasilje v družini, prepiri, grobosti) ali katerih starši so vdani pojavom, ki so v nasprotju s splošno veljavnimi družbenimi normami oziroma te norme kršijo.

Poročila s to tematiko si lahko preberete tukaj.