Programi v podporo družini

Družinski zakonik, na podlagi katerega je bila izdelana Aktualna Resolucija o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« določa mrežo programov v podporo družini. Opredeljuje dva širša sklopa, in sicer programe centrov za družine ter programe psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam. Slednji so ločeni še na dve podskupini: programi individualnega svetovanja in dela v skupinah ter programi v okviru sklopov delavnic.

Spremljanje izvajanja programov v podporo družini, ki jih preko razpisov so/financira Direktorat za družine Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo pričeli z letom 2019 (podatki za leto 2018). Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o programih v podporo družini, ki jih so/financira pristojno ministrstvo ter na tej podlagi pridobiti vpogled v razvoj mreže programov v podporo družini. Analize teh programov so objavljene tukaj.

Z namenom čim širše javne dostopnosti podatkov o programih, ki jih so/financira MDDSZ, v enostavni obliki ter na uporabniku prijazen način objavljamo nekaj osnovnih informacij o teh programih. S klikom na posamezno vsebino pridete do seznama izvajalcev programov na tem področju.

V nadaljevanju za več informacij o programu kliknite na izbranega izvajalca.

 

Programi individualnega svetovanja in dela v skupinah:

Programi v okviru sklopov delavnic:

Programi centrov za mladine: