Objava publikacije o IRSSV indeksu blaginje otrok

Potem, ko smo v letu 2017 in 2018 za sedemindvajset evropskih držav oblikovali indeks blaginje otrok (IBO) in ga upodobili na posebej za to oblikovani spletni strani, smo pred kratkim objavili še publikacijo »IRSSV indeks blaginje otrok: Vsebinski izzivi, metode in uporabnost«, ki dodatno osvetljuje nastanek indeksa in njegove rezultate.

IBO je orodje za podatkovno zgoščeno, konceptualno in teoretsko utemeljeno ter kontinuirano spremljanje družbenih področij, ki so za otroke še posebej pomembni. Kot tako predstavlja dopolnitev sistema spremljanja blaginje otrok v Sloveniji. Njegova prednost je, da poenostavlja kompleksnost blaginje otrok, saj jo prikazuje z eno samo vrednostjo. To olajša oceno položaja otrok, omogoča časovno in mednarodno primerjavo, ponuja bolj učinkovito identifikacijo problemov in posledično lažje in ustreznejše oblikovanje javnih politik.

Sicer predstavlja IBO (izračunan je tudi posebej za dečke in za deklice) skupno mera povprečnih vrednosti sedmih področij blaginje otrok: materialna blaginja, zdravje in varnost, vedenja in tveganja, izobraževanje, nastanitev in okolje, družinski in vrstniški odnosi in subjektivna ocena blaginje.

Poleg relativno preprostih podatkovnih prikazov uvrstitev držav znotraj posameznih področij indeksa, omogoča naše orodje tudi analizo povezanosti med rezultati IBO in družbenim, ekonomskim in javnopolitičnim kontekstom, v katerem ti izidi v različnih državah nastajajo.

ibo publikacija