Položaj mladine

Proučevanje in raziskovanje kakovosti življenja mladih je danes nadvse pomembno, saj je mladina tista družbena kategorija, ki je v zadnjih desetletjih doživela eno izmed najobširnejših sprememb, povezanih s spremembami delovanja vseh področij, ki vplivajo na kakovost življenja mladih. Zaradi sprememb na področju izobraževanja, trg dela in sistema blaginje, je življenje mladih danes zaznamovano z negotovostjo, kar kliče po iskanju strategij za uspešno obvladovanje tveganj, s katerimi se v svojih življenjskih potekih soočajo mladi. Na to temo smo do sedaj v sodelovanju z Uradom RS za mladino izdali dve publikaciji: Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike (2011) ter Med otroštvom in odraslostjo: Analiza položaja mladih v Sloveniji 2009 (2009). Pripravili smo tudi študijo Aktivno državljanstvo mladostnikov (2016), ki omogoča redek vpogled v razumevanje in interpretacije sveta, kot ga danes vidijo mladostniki, ter oceno vrednotnega profila slovenskih mladostnikov.