INVESTT

IRSSV je dne 3. 6. 2015 sodeloval na konferenci v Skopju, Makedoniji, ki jo je na temo zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami organizirala organizacija PORAKA (Republiški center za podporo ljudi z motnjo v duševnem razvoju). Med aktivno sodelujočimi so bili predstavniki Ministrstva za delo in socialne zadeve, dnevnega centra za osebe z motnjo v duševnem razvoju, Združenja za zaščitno zaposlovanje ter organizacija, ki se ukvarja s ponudbo podpornih tehnologij.

IRSSV se je predstavil z rezultati mednarodnega projekta INVESTT, katerega aktivnosti so bile v veliki meri povezane z osrednjo tematiko dogodka, saj so bile osredotočene na izgrajevanje šolskega okolja, ki bi omogočalo večjo zaposljivost ciljne skupine. Projekt se bo zaključil decembra 2015.

Več o projektu si lahko preberete tukaj: http://investt.eu/european-agency-special-needs-and-inclusive-education.