Javno povabilo k sodelovanju za izvedence v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence 2023 [zaključeno]

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) na podlagi 21. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21), 5. in 6. člena Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22 in 27/23) in Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja komisij v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo (z dne 1. 3. 2022, 1. 4. 2022, 4. 5. 2022 in 24. 2. 2023), objavlja javno povabilo k sodelovanju za izvedence v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence.

Zahtevani pogoji za izvedence:

  • je strokovnjak z najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnjo), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja);
  • ima najmanj štiri leta strokovnega in praktičnega znanja s področja invalidskega, socialnega ali zdravstvenega varstva;
  • je usposobljen za uporabo standardiziranega ocenjevalnega orodja za oceno potreb po storitvah osebne asistence (orodje ZojA), kar je izkazano s potrdilom o usposobljenosti za uporabo orodja ZojA.*

* V izbirnem postopku izbrani kandidati, se bodo usposabljanja za uporabo orodja ZOjA udeležili na inštitutu ter tekom tega, ob izkazani usposobljenosti, tudi prejeli potrdilo o usposobljenosti za uporabo orodja ZOjA. Posledično navedenega pogoja ob prijavi na javno povabilo kandidatom ni potrebno izkazati.

Več infomacij o javnem povabilu najdete tukajJavno povabilo

Prijava:

Prijava na javno povabilo mora biti podana na obrazcu Prijava na javno povabilo k sodelovanju za izvedence v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence in mora vsebovati vse podatje in obvezne priloge določene v javnem povabilu.

Obvezne priloge:

Rok za prijavo: 4. 5. 2023

Prijavo s prilogami posredujete priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom “Javno povabilo za izvedence – ne odpiraj” ter polnim imenom ter naslovom kandidata.

Skip to content