JAVNO POVABILO K SODELOVANJU ZA IZVEDENCE V POSTOPKIH ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OSEBNE ASISTENCE [ZAKLJUČENO]

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo na podlagi 21. člena Zakona o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21), 5. in 6. člena Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22) in Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja komisij v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo z dne 1. 3. 2022, objavlja javno povabilo k sodelovanju za izvedence v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence.

Zahtevani pogoji za izvedence:

  • je strokovnjak z najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnjo), visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja);
  • ima najmanj štiri leta strokovnega in praktičnega znanja s področja invalidskega, socialnega ali zdravstvenega varstva;
  • je usposobljen za uporabo standardiziranega ocenjevalnega orodja za oceno potreb po storitvah osebne asistence (orodje ZojA), kar je izkazano s potrdilom o usposobljenosti za uporabo orodja ZojA

Več infomacij o javnem povabilu najdete tukaj: Javno povabilo

Prijava:

Prijava na javno povabilo mora biti podana na obrazcu Prijava na javno povabilo k sodelovanju za izvedence v postopkih za uveljavljanje pravice do osebne asistence in mora vsebovati vse podatje in obvezne priloge določene v javnem povabilu.

Obvezne priloge:

Rok za prijavo: 20. 2. 2023

Prijavo s prilogami posredujete priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti s pripisom “Javno povabilo za izvedence – ne odpiraj” ter polnim imenom ter naslovom kandidata.