0–15 let
Leto Zelo lahko Lahko Dokaj lahko Z manjšimi težavami Težko Zelo težko
1997 0,2 5,6 10,9 44,4 26,2 12,6
1998 0,4 6,2 11,5 44,0 26,2 11,8
1999 0,5 5,7 11,2 45,8 26,2 10,7
2000 0,4 6,6 11,2 46,1 24,4 11,3
2001 0,3 6,7 11,5 47,3 23,3 11,0
2002 0,8 6,9 13,2 46,4 22,7 10,0
2003 1,1 7,3 16,5 43,1 21,9 10,1
2004 1,2 8,3 20,5 39,1 20,8 10,1
2005 1,0 8,4 19,9 44,5 20,2 5,9
2006 1,2 9,4 21,0 45,4 16,5 6,5
2007 2,0 12,2 25,0 41,6 14,6 4,7
2008 1,9 9,1 21,7 41,7 18,0 7,6
2009 0,8 8,8 23,4 42,6 17,7 6,7
2010 0,9 7,7 23,5 40,5 18,7 8,6
2011 1,1 7,8 22,1 40,9 19,6 8,5
2012 1,2 10,0 23,5 36,6 19,2 9,4
2013 0,6 7,7 19,7 39,0 22,3 10,8
2014 0,7 9,0 22,1 39,0 21,0 8,2
2015 1,6 8,7 24,6 36,9 20,2 7,9
2016 2,1 12,4 21,7 38,7 17,7 7,4
2017 1,2 15 26 37,7 14,5 5,5
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC.
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi.
 
0–18 let
Leto Zelo lahko Lahko Dokaj lahko Z manjšimi težavami Težko Zelo težko
1997 0,2 5,4 10,6 44,9 26,1 12,8
1998 0,4 6,1 11,2 44,3 25,7 12,3
1999 0,5 5,6 11,0 45,7 26,0 11,2
2000 0,6 6,6 11,3 46,1 24,0 11,5
2001 0,5 6,4 11,5 47,1 23,6 10,9
2002 0,9 7,1 13,3 46,0 22,9 9,8
2003 1,0 7,1 16,4 43,5 22,4 9,7
2004 1,2 8,0 20,7 39,2 21,4 9,6
2005 0,9 8,4 19,0 44,8 20,5 6,3
2006 1,0 9,4 20,5 45,8 16,7 6,6
2007 1,9 12,2 24,3 41,4 15,1 5,1
2008 1,8 8,8 21,0 42,2 18,4 7,8
2009 0,8 8,7 23,0 42,2 18,5 6,7
2010 0,9 7,7 23,0 40,2 19,7 8,5
2011 1,0 7,7 21,6 40,7 20,1 8,8
2012 1,1 10,2 22,9 36,8 19,2 9,7
2013 0,6 7,6 19,5 39,7 21,6 10,7
2014 0,7 8,7 21,5 39,5 21,1 8,5
2015 1,5 8,7 24,3 37,3 20,1 8,2
2016 1,9 12,4 22,0 38,2 17,8 7,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS) - do leta 2004 anketa APG, od 2005 dalje SILC.
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma, podatki niso popolnoma primerljivi.