KANAL OB SOČI

Izvajalec storitve pomoči na domu:

Dom upokojencev Nova Gorica
Gregorčičeva 16
5000 Nova Gorica
T: 05 339 41 00, 031 662 025
E: info@dung.si, cpd.ng@dung.si
www.dung.si

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2021):
– delovnik: 4,70 EUR,
– sobota: 4,70 EUR,
– nedelja: 6,58 EUR,
– praznik: 7,05 EUR.


Ponovno naložite zemljevid