Socialni položaj v Sloveniji 2022-2023 Raziskava indeks civilne družbe – Vpliv civilne družbe na mladinske politike (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Odnos med organizacijami civilne družbe in državo (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Obseg, struktura in vloga/funkcija slovenskih civilno-družbenih organizacij (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Končno poročilo (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Akcijski načrt (2010) Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva (2010) Revščina in socialna izključenost enostarševskih družin (2011) Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji (2010) Civicus civil society Slovenia index – Policy action brief draft (2010) Civicus civil society Slovenia index – Draft report (2010) Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Nacionalnega programa aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti (2010) Evalvacija programa Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo (2014) Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki – Materialni in nematerialni obraz revščine (2009) Podlage za pripravo in zagon programov socialne aktivacije (2015) Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki – Materialni in nematerialni obraz revščine (2015) Integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum income recipients in the labour market – Country study Slovenia (2017) Spremljanje in ocena poteka vzpostavitve sistema socialne aktivacije – prvo vmesno poročilo (2018) Uporabniki o socialni aktivaciji: pogledi in izkušnje – tretje vmesno poročilo (2019) Socialni položaj v Sloveniji 2020–2021 Socialni položaj v Sloveniji 2019–2020 Socialni položaj v Sloveniji 2018–2019 Socialni položaj v Sloveniji 2017–2018 Socialni položaj v Sloveniji 2016–2017 Socialni položaj v Sloveniji 2015–2016 Socialni položaj v Sloveniji 2014–2015 Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014 Programi socialne aktivacije – izkušnje izvajalskih organizacij in značilnosti uporabnikov – drugo vmesno poročilo (2019) Izkušnje in pogledi koordinatork, kontaktnih oseb na CSD in UD ter izvajalcev programov na socialno aktivacijo po zaključenih programih prvih štirih javnih razpisov – četrto vmesno poročilo (2020) Izvajanje socialne aktivacije v obdobju od začetka leta 2017 do konca leta 2019: ugotovitve in priporočila (2019)