Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2022 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2021 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2018 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2020 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2022 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2021 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2020 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2019 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2018 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2017 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2016 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2015 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2014 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2013 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2012 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2011 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2010 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2009 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2008 Izvajanje pomoči na domu, analiza stanja v letu 2007 Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2022) – otroci Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2022) – odrasli Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2021) – otroci Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2021) – odrasli Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2020) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2019) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2018) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2017) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2016) Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV (analiza stanja v letu 2015)
Skip to content