Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2022 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2021 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2020 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2019 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2018 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2017 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2016 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2015 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2014 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2013 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2012 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2011 Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva za leto 2010 Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: Poročilo za leto 2008 Analiza organiziranosti in izvajanja oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj (2015) Analiza organiziranosti in izvajanje oskrbe na področju oskrbovanih stanovanj (2014) Razvoj informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji in vzpostavitev »portala informacij o otrocih in mladini« (2007) Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2017 Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2016 Spremljanje programov osebne asistence – analiza izvajanja programov v letu 2015 Analiza programov osebne asistence (2007) Analiza storitev, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo (2013)