INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO

Naziv: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
Naslov: Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Direktor: Mag. Barbara Kobal Tomc
Telefon: 01 2000 250, 01 2000 260
e-pošta: irssv@siol.net
DŠ: SI 139 36 409
MŠ: 59 666 04
TRR: 0110 0603 0308 158

...Kje se nahajamo...

Image