KOSTEL

Izvajalec storitve pomoči na domu:

Jutro, zavod za pomoč in nego na domu
Roška cesta 22
1330 Kočevje
T: 01 89 554 59, 040 747 025
E: zavodjutro@siol.net
zavodjutro.si 

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2021):
– delovnik: 1,54 EUR.


Ponovno naložite zemljevid