LUKOVICA

Izvajalec storitve pomoči na domu:

Dom Počitka Mengeš
Glavni trg 13
1234 Megeš
T: 01 723 72 28, 051 327 317
E: zavod@dpm.si, vesna.seretin@dpm.si
www.dpm.si

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2021):
– delovnik: 5,95 EUR,
– sobota: 5,95 EUR,
– nedelja: 8,33 EUR,
– praznik: 8,93 EUR.


Ponovno naložite zemljevid