MAJŠPERK

Izvajalec storitve pomoči na domu:

DEMO d.o.o. 
Majšperk 7e
2323 Ptujska Gora
T: 031 606 384
E: info@demo-sp.sizora.borko@vitica.si 

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 1. 7. 2021):
– delovnik: 5,37 EUR,
– sobota: 5,37 EUR,
– nedelja: 6,72 EUR,
– praznik: 6,99 EUR.

Ponovno naložite zemljevid