Leto Vrednost
1995 4,4
2000 3,7
2001 4,9
2002 5,3
2003 5,4
2004 5,5
2005 6,2
2006 4,3
2007 5,1
2008 5,0
2009 5,4
2010 4,5
2011 5,1
2012 4,3
2013 4,6
2014 4,2
2015 4,8
2016 4,8
2017 4,9
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opis kazalnika: Mrtvorojeni na 1000 živorojenih je razmerje med številom mrtvorojenih in številom živorojenih otrok v koledarskem letu, pomnoženo s 1000 (SURS).