OBVESTILO O IZVAJANJU IZOBRAŽEVANJ PO ZOA-B

Spoštovani.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 20. oktobra 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B), s katerim med drugim spreminja področje usposabljanja osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence.

Kot bodoči izvajalci usposabljanj in izobraževanj vas obveščamo, da vam natančnih podatkov o poteku izobraževanj ter drugih informacij v povezavi z omenjeno tematiko trenutno ne moremo podati.
Takoj, ko bodo informacije na voljo, jih bomo objavili na spletni strani Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (https://www.irssv.si).
Do takrat vse aktivnosti potekajo kot do sedaj oziroma vas prosimo, da se za bolj podrobne informacije obrnete na pristojno ministrstvo.


Lep pozdrav.

Mag. Barbara Kobal Tomc
Direktorica IRSSV

Ljubljana, 23.11.2021

Dopis