POSVET “KAKO V PARTICIPATORNE PROCESE IN AKTIVNOSTI VKLJUČITI RANLJIVE SKUPINE OTROK?”

V letošnjem letu se je Otroška opazovalnica Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV) skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za družino) in Centra za pravno varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) pridružila projektu Sveta Evrope s ciljem povečati priložnosti za participacijo otrok, okrepiti promocijo orodij za njeno podporo in zagotoviti večje prepoznavanje pomembnosti participacije v oblikovanju javnih politik države.

V ponedeljek, 21. junija 2021 smo izvedli uvodni seminar na temo “Kako v participatorne procese in aktivnosti vključiti ranljive skupine otrok?”, ki so se ga udeležili številni udeleženci iz Slovenije in iz tujine.