Leto Vrednost
1995 25,0
2000 26,5
2001 26,7
2002 27,2
2003 27,3
2004 27,5
2005 27,8
2006 28,0
2007 28,2
2008 28,4
2009 28,5
2010 28,7
2011 28,8
2012 28,9
2013 29,0
2014 29,1
2015 29,3
2016 29,4
2017 30,9
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Povprečna starost matere ob rojstvu otroka je tehtana aritmetična sredina starosti mater ob rojstvu otroka (SURS).