Leto Skupaj Deklice Dečki
2002 12,9 13,0 12,7
2006 13,2 13,4 13,1
2010 * * *
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ -HBSC
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Za leto 2010 zaradi spremenjene metodologije vprašanja izračun ni možen (NIJZ).