Leto Skupaj Deklice Dečki
2002 13,1 13,4 12,8
2006 13,3 13,5 13,0
2010 * * *
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ -HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Za leto 2010 zaradi spremenjene metodologije vprašanja izračun ni možen (NIJZ).