Leto Skupaj Deklice Dečki
2002 13,9 14,0 13,8
2006 14,0 14,2 13,8
2010 * * *
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ -HBSC
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: *Za leto 2010 zaradi spremenjene metodologije vprašanja izračun ni možen (NIJZ).