Leto Vrednost
1995 29,6
1998 30,6
2000 31,1
2001 31,1
2002 31,5
2003 31,5
2004 31,6
2005 31,7
2006 31,9
2007 32,1
2008 32,3
2009 32,9
2010 32,6
2011 32,8
2012 32,8
2013 32,9
2014 33,1
2015 33,2
2016 33,3
2017 33,6
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)