Leto Vrednost
2004 1,5
2005 1,6
2006 1,6
2007 1,6
2008 1,7
2009 1,7
2010 1,7
2011 1,7
2012 1,7
2013 1,7
2014 1,7
2015 1,7
2016 1,7
2017 1,7
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra.