Leto 05 let 614 let 1519 let
2002 0,7 0,7 0,8
-
Vzorec: populacija  
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: SILC