Leto 1 otrok 2 otroka 3 ali več otrok
2002 0,9 0,8 0,6
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: SILC