Leto Vrednost
2000 222
2001 219
2002 216
2003 219
2004 215
2005 209
2006 207
2007 206
2008 205
2009 204
2010 203
2011 203
2012 205
2013 209
2014 214
2015 213
2016 347
2017 221
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Podatki za določeno izkazano leto (npr. 2009) se nanašajo na tekoče šolsko leto (npr. 2009/10).