Leto Vrednost
2004 7,14
2005 7,06
2006 7,19
2007 7,13
2008 7,13
2009 7,19
2010 7,16
2011 7,30
2012 7,18
2013 6,57
2014 6,70
2015 6,85
2016 6,99
2017 7
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra.