PREBOLD

Izvajalec storitve pomoči na domu:

Dom Nine Pokorn Grmovje
Pernovo 4a
3310 Žalec
T: 03 713 29 00
E: info@dnpg.si
www.dnpg.si

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2021):
– delovnik: 5,49 EUR,
– sobota: 5,49 EUR,
– nedelja: 7,12 EUR,
– praznik: 7,66 EUR.


Ponovno naložite zemljevid