PRIJAVA NA PROSTO DELOVNO MESTO

Prosta delovna mesta so vedno objavljena na spletni strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.

Obrazec za prijavo na prosto delovno mesto

Izpolnjen obrazec s prilogami pošljite na: kadri.irssv@siol.net. V zadevo napišite za katero delovno mesto se prijavljate.

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA

Splošna pogoja za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu sta dopolnjena starost 15 let in zdravstvena zmožnost za opravljanje dela na določenem delovnem mestu.

Splošen pogoj za zasedbo delovnega mesta, ki ga mora izpolnjevati javni uslužbenec, je tudi ustrezna strokovna usposobljenost, ki se dokazuje z javno listino, pridobljeno na podlagi javno veljavnega izobraževalnega programa.

Delovne izkušnje so delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Dodatna znanja predstavljajo del potrebne celovite usposobljenosti. Poleg pridobljenih znanj v okviru uspešno končanega strokovnega izobraževanja so dodatna znanja nujno potrebna za uspešno in kakovostno opravljanje nalog na delovnem mestu.

Za opravljanje dela na sistemiziranih delovnih mestih na Inštitutu je potrebno znanje slovenskega jezika.

Šteje se, da je v okviru zahtevane ravni izobrazbe delovnega mesta že zajeta tudi ustrezna raven potrebnega znanja slovenskega jezika, če je izobraževanje potekalo v slovenskem jeziku. V drugih primerih se znanje slovenskega jezika dokazuje z uradnim potrdilom o znanju slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

Za osnovno raven znanja tujega jezika, ki je določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta se šteje:

  • zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po mednarodnem osnovnošolskem programu, ki je potekalo v tujem jeziku, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta;
  • zaključeno srednješolsko izobraževanje, v okviru katerega se je kandidat učil tujega jezika, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta;
  • opravljen izpit tujega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju ali
  • mednarodni certifikat oziroma javno veljavno potrdilo o znanju tujega jezika na osnovni ravni oziroma najmanj ravni A2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

Za višjo raven znanja tujega jezika, ki je določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta se šteje:

  • zaključeno srednješolsko izobraževanje na dvojezični in tuje jezični srednji šoli;
  • zaključeno srednješolsko izobraževanje po programu mednarodne mature;
  • zaključen dodiplomski študij enega izmed tujih jezikov;
  • mednarodni certifikat oziroma javno veljavno potrdilo o znanju tujega jezika na višji ravni oziroma na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

Najlepša hvala