PRISILNE POROKE ROMSKIH DEKLIC

IRSSV je v letu 2014 opravil raziskavo o prisilnih porokah romskih deklic (dostopno tu). Namen naloge je bil ugotoviti razsežnost tovrstnih poročnih praks pri nas ter identificirati vzroke in posledice le-teh za žrtve.

Skozi celoten proces nastajanja naloge so nam bili v veliko pomoč člani delovne skupine, ki smo jo ustanovili v ta namen (Nevenka Brumen – CSD Ljubljana-Bežigrad; Natalija Djoković – MOZAIK-društvo otrok; Leopold Jevšek – CSD Novo mesto; Violeta Košenina – CSD Maribor; Katjuša Popović – Društvo ključ-center za boj proti trgovini z ljudmi; Janja Rošer – Svet Romske skupnosti; Katja Zabukovec Kerin – Društvo za nenasilno komunikacijo; Sandra Zemljak – CSD Murska Sobota), za kar se jim iskreno in najlepše zahvaljujemo.


V okviru analize smo med drugim prišli do naslednjih ključnih ugotovitev:

  • Obseg otroški in prisilnih porok pri nas je vse prej kot zanemarljiv, pri čemer podatki nevladnih organizacij izkazujejo nekoliko višje ocene pogostosti tega pojava v primerjavi s podatki centrov za socialno delo.
  • Motivi za prisilne poroke izhajajo iz patriarhalne družbene ureditve in se institucionalizirajo skozi družbene in kulturne norme.
  • Posledice otroških in prisilnih porok so vidne v predčasni prekinitvi šolanja, zgodnji nosečnosti in ostajanju žensk v zasebni sferi.

V zaključnem delu poročila navajamo rešitve in predloge, na kakšen način nasloviti škodljive prakse poročanja.

Število otroških in prisilnih porok po statističnih regijah (podatki CSD)