Projekt

Nacionalna kontaktna točka programa EASI

Evropska komisija (EK) bo tudi v novi finančni perspektivi iz sklada ESS+ podprla poseben, centraliziran EU program EaSI (Employment and Social Innovation oziroma Zaposlovanje in socialne inovacije).

Program EaSI je namenjen razvoju, preverjanju in eksperimentiranju na področju različnih politik (zaposlovanje, socialno vključevanje, delovni pogoji itd.) in sicer na podlagi pilotnih projektov, študij in analiz, ki so lahko podlaga za nadgradnjo že obstoječih ali razvoj novih programov v državah članicah. Evropska komisija spodbuja širjenje dobrih praks podprtih v okviru programa EaSI, na celotno državo oziroma regijo.

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je bil izbran za nacionalno kontaktno točko (NKT) programa EaSI v Sloveniji. NKT bo zagotavljala relevantne, kvalitetne in pravočasne informacije in podporo vsem, ki bodo kandidirali za sredstva programa EaSI.

Trenutno sta v programu EaSI odprta dva razpisa:

1. Social innovations for a fair green and digital transition (ESF-2022-SOC-INNOV)https://ec.europa.eu/…/topic-details/esf-2022-soc-innov

2. Transaction costs to support social finance intermediaries (ESF-2022-SOC-FIN)https://ec.europa.eu/…/topic-details/esf-2022-soc-fin

Skip to content