PUCONCI

Izvajalec storitve pomoči na domu:

DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu
Puconci 79
9201 Puconci
T: 070 336 504
E: info@domania.si
www.domania.si

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2021):
– delovnik: 8,51 EUR,
– sobota: 10,18 EUR,
– nedelja: 10,18 EUR,
– praznik: 10,18 EUR.


Ponovno naložite zemljevid