RADENCI

Izvajalec storitve pomoči na domu:

DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu
Puconci 79
9201 Puconci
T: 02 545 91 83
E: info@domania.si
www.domania.si

Cena ure pomoči na domu, ki jo plača uporabnik (stanje na dan 31. 12. 2020):
– delovnik: 7,81 EUR,
– sobota: 9,64 EUR,
– nedelja: 9,64 EUR,
– praznik: 9,64 EUR.


Ponovno naložite zemljevid